§ 2.Årsgebyr

§ 2.Årsgebyr

Den som har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn for taubane pr. 1. januar, skal betale et årlig gebyr per taubane. Årsgebyret gjelder for perioden 1. januar til og med 31. desember. Gebyret skal fastsettes slik taubanen var 1. januar.
Årsgebyret skal dekke Statens jernbanetilsyns kostnader med tilsyn med eksisterende taubaner, administrasjon, skadeundersøkelse, reisekostnader og andre felleskostnader.
Ved utstedelse av driftstillatelse betales årsgebyr.
Ved utstedelse av driftstillatelse for taubane der årsgebyret for innebærende år er betalt, skal det ikke betales nytt årsgebyr før neste kalenderår.
Ved tilbakekall eller innlevering av driftstillatelse refunderes ikke betalt årsgebyr.
Følgende definisjoner skal legges til grunn for fastsettelse av årsgebyrklasse på taubaner etter denne forskriften:
 • Svevebane: et taubaneanlegg der kjøretøyene henger i og trekkes av ett eller flere tau.
 • Skitrekk: et taubaneanlegg der passasjerer med egnet utstyr trekkes langs et preparert spor.
 • Kabelbane: et taubaneanlegg der kjøretøyene trekkes av ett eller flere tau langs et spor som kan ligge på bakken eller støttes av faste strukturer.
  Årsgebyrsatser 2022
  ÅrsgebyrklasserSatser kr
  Svevebaner
  med mindre noe annet følger av satsene nedenfor:
  22 700
  Stolheis med faste klemmer med lengde mindre eller lik 400 meter10 360
  Stolheis med faste klemmer med lengde over 400 meter17 460
  Godstaubaner5 020
  Skitrekk
  med mindre noe annet følger av satsene nedenfor:
  12 160
  Skitau3 340
  Skitrekk med lengde mindre eller lik 400 meter6 580
  Kabelbane
  med mindre noe annet følger av satsen nedenfor:
  22 700
  Godstaubaner5 020