§ 2. Årsgebyr

§ 2. Årsgebyr

Den som har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn for taubane pr. 1. januar, skal betale et årlig gebyr per taubane. Årsgebyret gjelder for perioden 1. januar til og med 31. desember. Gebyret skal fastsettes slik taubanen var 1. januar.
Årsgebyret skal dekke Statens jernbanetilsyns kostnader med tilsyn med eksisterende taubaner, administrasjon, skadeundersøkelse, reisekostnader og andre felleskostnader.
Ved utstedelse av driftstillatelse betales årsgebyr.
Ved utstedelse av driftstillatelse for taubane der årsgebyret for innebærende år er betalt, skal det ikke betales nytt årsgebyr før neste kalenderår.
Ved tilbakekall eller innlevering av driftstillatelse refunderes ikke betalt årsgebyr.
Følgende definisjoner skal legges til grunn for fastsettelse av årsgebyrklasse på taubaner etter denne forskriften:
 • Svevebane: et taubaneanlegg der kjøretøyene henger i og trekkes av ett eller flere tau.
 • Skitrekk: et taubaneanlegg der passasjerer med egnet utstyr trekkes langs et preparert spor.
 • Kabelbane: et taubaneanlegg der kjøretøyene trekkes av ett eller flere tau langs et spor som kan ligge på bakken eller støttes av faste strukturer.
  Årsgebyrsatser 2024
  ÅrsgebyrklasserSatser kr
  Svevebaner25 390
  Stolheis med faste klemmer med lengde mindre eller lik 400 meter11 590
  Stolheis med faste klemmer med lengde over 400 meter19 520
  Godstaubaner5 610
  Skitrekk13 600
  Skitau3 730
  Skitrekk med lengde mindre eller lik 400 meter7 360
  Kabelbane25 390