Statens Jernbanetilsyn logo

§ 6.Overgangsbestemmelse og ikrafttredelse

§ 6.Overgangsbestemmelse og ikrafttredelse

Forskrift trer i kraft straks.