§ 1.Formål

§ 1.Formål

Forskriften fastsetter Statens jernbanetilsyns gebyrer for tilsynsoppgaver med fornøyelsesinnretninger.