§ 6. Overgangsbestemmelse og ikrafttredelse

§ 6. Overgangsbestemmelse og ikrafttredelse

Forskrift trer i kraft straks.