§ 5. Innkreving, forfallsdato og tvangsgrunnlag for utlegg

§ 5. Innkreving, forfallsdato og tvangsgrunnlag for utlegg

Statens jernbanetilsyn skal kreve inn gebyr etter denne forskrift.
Forfallsdato er en måned etter tidspunkt for utstedelse av gebyr.
Pålegg om gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.