§ 1. Formål

§ 1. Formål

Forskriften fastsetter Statens jernbanetilsyns gebyrer for tilsynsoppgaver med fornøyelsesinnretninger.