§ 4. Ikrafttredelse

§ 4. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.