§ 3. Utsatte frister etter forordning (EU) 2021/267

§ 3. Utsatte frister etter forordning (EU) 2021/267

Forordningens bestemmelser om utsatte frister i artikkel 4, 5, 7, og 8 gjelder ikke for frister fastsatt av norske myndigheter.
Forordningens bestemmelser om utsatte frister etter artikkel 2 nr. 2, 4 og 6 og artikkel 3 nr. 2 gjelder ikke for forlengelser etter forordning (EU) 2020/698. jf. denne forskrift § 1 og § 2.
Forordningens bestemmelser om utsatte frister i artikkel 3 gjelder ikke for førerkort utstedt av norske myndigheter der innehaveren er over 80 år.