§ 2. Utsatte frister etter forordning (EU) 2020/698

§ 2. Utsatte frister etter forordning (EU) 2020/698

Forordningens bestemmelser om utsatte frister i artikkel 4, 5, 7, 8 og 11 gjelder ikke for frister fastsatt av norske myndigheter.
Forordningens bestemmelser om utsatte frister i artikkel 3 gjelder ikke for førerkort utstedt av norske myndigheter der innehaveren er over 80 år.