§ 2.

§ 2.

Denne forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde inn i EØS-avtalen trer i kraft.1