§ 7. (Jernbanedirektoratets oppgaver)

§ 7. (Jernbanedirektoratets oppgaver)

(1) Jernbanedirektoratet har ansvaret for å opprette og vedlikeholde en nasjonal standard for utforming og gjennomføring av opplæring av førere og eventuelt for annet personell med oppgaver av betydning for sikkerheten på jernbanen.