§ 5. (Delegering av forskriftsmyndighet)

§ 5. (Delegering av forskriftsmyndighet)

Statens jernbanetilsyn kan gi utfyllende bestemmelser til jernbaneloven § 4, § 5, § 5b, § 6, § 12 og § 16, samt til forskriften her, for å ivareta hensynet til en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling samt miljø, og for å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.