§ 2.

§ 2.

Vedlegg II til denne forskriften inneholder definisjoner og kjennetegn som bør overholdes for de grunnleggende parametrer for det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog i vedlegg II nr. 2 til forskrift av 8. april 1999 nr. 424 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.