Til startsiden

Vedlegg I. ERTMS-spesifikasjoner

1. Beskrivelse av parameteren
Det integrerte delsystemet «styring, kontroll og signal», ERTMS (European Rail Traffic Management System) består av følgende to deler:
  • -
    styrings-, kontroll- og signaldelen, ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System), som omfatter delsystemer som er montert om bord og delsystemer som er montert langs skinnegangen,
  • -
    radio- og telekommunikasjonsdelen, ERTMS/GSM-R (European Rail Traffic Management System/GSM for Railways) bygger på standardene som gjelder for det offentlige GSM-nettet, og omfatter også utstyr både om bord og langs skinnegangen. GSM-R bygger på ETSI-standarden for GSM, fase 2+, og omfatter GPRS (Global Packet Radio Services) med bruksmuligheter som er særlig tilpasset jernbanedrift.
2. Spesifikasjoner
2.1. ERTMS/ETCS:
Delsystemet «styring, kontroll og signal» bygger på spesifikasjonene i oversikten nedenfor.1 Disse spesifikasjonene vil om nødvendig bli revidert etter ERTMS-programmets forsøksfase («Master Plan»). Revisjonen vil bli forberedt av AEIF under en Change Control-prosedyre, og vil deretter bli framlagt for komiteen som fastsatt i artikkel 6 i direktiv 96/48/EF.
DokumentReferansenummerVersjonsnummerObligatorisk/informativ
ERTMS/ETCS functional requirements specification-4.29Obligatorisk
ERTMS/ETCS functional statements99E53622.00Obligatorisk
ERTMS/ETCS system requirements specificationSUBSET-0262.0.0Obligatorisk
Clarification and amendment specification*SUBSET-0552.0.0Obligatorisk
ERTMS/ETCS SSRS Part 1: system macro functions overviewSUBSET-0302.0.0Informativ
ERTMS/ETCS SSRS Part 2: onboard subsystem requirements specificationSUBSET-0312.0.0Informativ
ERTMS/ETCS SSRS Part 3: trackside subsystem requirements specificationSUBSET-0322.0.0Informativ
FFFIS for EurobaliseSUBSET-0362.0.0Obligatorisk
Description for the Euroloop subsystemSUBSET-0502.0.0Informativ
FFFS for Euroloop subsystemSUBSET-0432.0.0Obligatorisk
FFFIS 'AL' Euroloop subsystemSUBSET-0442.0.0Obligatorisk
FFFIS 'CL' Euroloop subsystemSUBSET-0452.0.0Obligatorisk
Euroradio FISSUBSET-037 2.0.0Obligatorisk
- Transmission of the MSISDN number to the application037_0022a29.3.2000Informativ
- Version upgrade037_0023a29.3.2000Informativ
Euroradio FFFIS class 1 requirementsSUBSET-0522.0.0Obligatorisk
Radio infill FFFSSUBSET-0462.0.0Obligatorisk
FIS for the man-machine interfaceSUBSET-0332.0.0Obligatorisk
FIS for the train interfaceSUBSET-0342.0.0Obligatorisk
Trackside-trainborne FIS for radio infillSUBSET-0472.0.0Obligatorisk
Trainborne FFFIS for radio infillSUBSET-0482.0.0Obligatorisk
Radio infill FIS with LEU/interlockingSUBSET-0492.0.0Obligatorisk
Specific transmission module FFFISSUBSET-0352.0.0Obligatorisk
STM FFFIS safe time layerSUBSET-0562.0.0Obligatorisk
STM FFFIS safe link layerSUBSET-0572.0.0Obligatorisk
FFFIS STM application layer supervision connectionSUBSET-0580.0.1Informativ
Performance requirements for STMsSUBSET-0590.0.6Informativ
Key management FISSUBSET-0382.0.0Obligatorisk
FIS key management second phaseSUBSET-0512.0.0Informativ
Key management migrationSUBSET-0601.1.1Informativ
FIS for RBC/RBC handoverSUBSET-0392.0.0Obligatorisk
Dimensioning and engineering rulesSUBSET-0402.0.0Obligatorisk
Performance requirements for interoperabilitySUBSET-0412.0.0Obligatorisk
FFFIS juridical recorder downloading toolSUBSET-0272.0.0Obligatorisk
Assignment of values to ETCS variablesSUBSET-0542.0.0Obligatorisk
Glossary of terms and abbreviationsSUBSET-0232.0.0Obligatorisk
Radio transmission FFFIS for EuroradioA11 T600l 33Obligatorisk
ERTMS driver machine interface part I ergonomic arrangement of ERTMS/ETCS informationPrEN 50XX6-1Mars 2000Informativ
ERTMS driver machine interface part III data entry proceduresPrEN 50XX6-3Mars 2000Informativ
ERTMS driver machine interface part IV symbolsPrEN 50XX6-4Mars 2000Informativ
ERTMS driver machine interface part V audible informationPrEN 50XX6-5Mars 2000Informativ
ERTMS driver machine interface part VI specific transmission modulesPrEN 50XX6-6Mars 2000Informativ
RAM requirements (chapter 2 only)96S1266Informativ
Environmental conditions97S0665Informativ (*)
2.2. ERTMS/GSM-R:
Kommunikasjonen mellom tog og faste anlegg skal oppfylle spesifikasjonene i oversikten nedenfor. Disse spesifikasjonene vil om nødvendig bli revidert etter ERTMS-programmets forsøksfase («Master Plan»).
Revisjonen vil bli forberedt av AEIF under en Change Control-prosedyre, og vil deretter bli framlagt for komiteen som fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF.
DokumentReferansenummerVersjonsnummerObligatorisk/informativ
UIC project Eirene - functional requirements specificationITA078D0174.00Obligatorisk
UIC project Eirene - system requirements specificationITA078D01812.00Obligatorisk
Morane FFFIS radio transmission FFFIS for EuroradioA11 T600l 33.00Obligatorisk
ERTMS driver machine interface part II Eirene information shown on an integrated ERTMS/Eirene DMIPrEN 50XX6-2Mars 2000Informativ
3. Forkortelser
DMIDriver Machine Interface
ERTMSEuropean Rail Traffic Management System
FFFISForm Fit Function Interface Specification
FISFunctional Interface Specification
LEULineside Electronic Unit
MSISDNMobile Subscriber ISDN (Integrated Services Digital Network)
RAMReliability Availability Maintainability
RBCRadio Block Centre
SSRSSubsystem Requirements Specification
STMSpecific Transmission Module