§ 3.

§ 3.

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011.