§ 2.

§ 2.

Forskriften som er nevnt i første ledd gjelder likevel for anbud som er utlyst etter den forskriften når denne forskriften trer i kraft.