Kapittel VII. Avsluttende bestemmelser

§ 7-1.Ikrafttredelse

§ 7-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft samtidig som beslutningen i EØS-komiteen som tar direktiv (EU) 2016/797 inn i EØS-avtalen trer i kraft.1