§ 4-5. Samordning av meldte organer

§ 4-5. Samordning av meldte organer

Kommisjonen oppretter en sektorgruppe av meldte organer som sikrer egnet samordning mellom organene i samsvar med denne forskriften og samtrafikkforskriften. Byrået støtter virksomheten til meldte organer i samsvar med artikkel 24 i forordning (EU) 2016/796.

Samordningen mellom meldte organer foregår gjennom NB-Rail Association.