§ 2-4. Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

§ 2-4. Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal antas å oppfylle kravene i § 2-1 til § 2-3 når det er akkreditert i samsvar med kravene i EØS-vareloven.

Norsk Akkreditering verifiserer at kravene i EØS-vareloven er oppfylt og utsteder akkrediteringsbevis.