§ 2-3. Personalet hos samsvarsvurderingsorgan

§ 2-3. Personalet hos samsvarsvurderingsorgan

Personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha følgende kvalifikasjoner:
 1. a.
  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som det tekniske kontrollorganet er utpekt for,
 2. b.
  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for vurderingene de utfører, og den nødvendige myndigheten til å utføre disse vurderingene,
 3. c.
  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende kravene, de gjeldende harmoniserte standardene og de relevante bestemmelsene i EØS-regelverket,
 4. d.
  kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at vurderingene er utført.