§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet som nevnt i vedtak 2011/155/EU.
Statens jernbanetilsyn godkjenner det nasjonale referansedokumentet som nevnt i artikkel 4 i vedtak 2011/155/EU.