Til startsiden

Rettsakter

Engelsk versjon.
For å lese Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299 i uoffisiell norsk oversettelse se her:

(pdf)