§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dk (beslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer, som endret av forordning (EU) 2019/776 og beslutning (EU) 2021/701) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.