Statens Jernbanetilsyn logo

§ 2-9.Hørselskrav

§ 2-9.Hørselskrav

1. Hørselsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.
2. Tilfredsstillende hørsel som bekreftes av et toneaudiogram, det vil si tilstrekkelig god hørsel til å kunne føre en telefonsamtale og høre varsellyder og radiomeldinger.
3. Bruk av høreapparat er tillatt.