Til startsiden

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1. Unntak

§ 4-1. Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det.

Ved avgjørelsen av en søknad om unntak, vil det legges vekt på at søker har foretatt en risikovurdering av den alternative løsningen som velges.

§ 4-2. Ikrafttredelse

§ 4-2. Ikrafttredelse

1. Forskriften trer i kraft 16. juni 2019.