§ 2-3. Første gangs helseundersøkelse

§ 2-3. Første gangs helseundersøkelse

1. Den som skal utføre eller opplæres til å utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 1-1 nr. 2 skal gjennomgå en helseundersøkelse som minst skal omfatte:
 1. a.
  en generell undersøkelse,
 2. b.
  undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel, fargesans),
 3. c.
  en analyse av urin- eller blodprøve for eventuelt å avdekke diabetes og eventuelle andre forhold som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer.
2. Det skal også gjennomføres en psykologisk undersøkelse som skal omfatte:
 1. a.
  kognitive egenskaper,
 2. b.
  psykomotoriske egenskaper,
 3. c.
  atferdsmessige og personlige egenskaper.

Andre ledd:

Målet med den psykologiske vurderingen er å støtte jernbanevirksomheten ved ansettelse og ledelse av personale slik at de har de kognitive, psykomotoriske, atferdsmessige og personlige egenskapene som kreves for å kunne utføre sine oppgaver på en sikker måte.

Bokstav a:

Med kognitive egenskaper menes, oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, oppfatningsevne, dømmekraft, og kommunikasjon.

Bokstav b:

Med psykomotoriske egenskaper menes reaksjonshastighet og koordinering av bevegelser.

Bokstav c:

Med atferdsmessige og personlige egenskaper menes evne til å kontrollere egne følelser, atferdsmessig pålitelighet, selvstendighet og ansvarsbevissthet.