§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn eller den Statens jernbanetilsyn utpeker gjennomfører verifisering av nasjonale regler som nevnt i artikkel 4 og 5 i direktivet.