Forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell, lokomotiver