§ 2.

§ 2.

Søknader om unntak fra anvendelse av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne i det norske jernbanesystemet sendes til Statens jernbanetilsyn, jf. samtrafikkforskriften § 2-4 tredje ledd.