§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar forordning (EU) 2019/779 av 16. februar 2018, som endret av forordning (EU) 2020/780, inn i EØS-avtalen trer i kraft.1