§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar forordning (EU) 2018/763 av 9. april 2018, som endret av forordning (EU) 2020/777, inn i EØS-avtalen trer i kraft.1