§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet i denne forskriften.