§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) 2018/763 skal leses med følgende tilpasninger:
  • I artikkel 5 (1) legges ordene «islandsk eller norsk» til etter «unionens offisielle språk».