§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet i denne forskriften.