§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet i denne forskriften. Statens jernbanetilsyn er godkjennende enhet i de tilfellene hvor søker har bedt om det etter samtrafikkforskriften § 6-2.