§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) 2018/545 skal leses med følgende tilpasninger:
  1. a.
    I artikkel 8 nr. 1, etter ordene «alle de offisielle språkene i Unionen», tilføyes ordene «islandsk og norsk».
  2. b.
    I artikkel 10 nr. 1 bokstav a, etter ordene «et av de offisielle språkene i Unionen», tilføyes ordene «islandsk eller norsk».