§ 2.

§ 2.

Bane NOR SF er infrastrukturforvalter for jernbane i denne forskriften.