Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

§ 4.Ikrafttredelse

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.