§ 3. Tjenester nevnt i jernbaneforskriften § 4-4 og § 4-5

§ 3. Tjenester nevnt i jernbaneforskriften § 4-4 og § 4-5

Tidsfristen fastsatt i § 2 (1) gjelder også for anmodninger om tilgang til og tilbud om tjenester nevnt i jernbaneforskriften § 4-4 om tilleggstjenester og § 4-5 om ekstratjenester.