§ 2. Anlegg nevnt i jernbaneforskriften § 4-2

§ 2. Anlegg nevnt i jernbaneforskriften § 4-2

(1) Drivere av serviceanlegg skal besvare anmodninger fra søkere om tilgang til og tilbud om tjenester i anlegg nevnt i jernbaneforskriften § 4-2 innen 20 dager regnet fra dagen etter at anmodning ble inngitt.
(2) Drivere av serviceanlegg skal likevel gi en tilbakemelding til søker innen fem (5) dager, regnet fra dagen etter at anmodningen ble inngitt, hvis anmodningen er mangelfull. Det løper i så fall en ny frist på 20 dager regnet fra dagen etter tidspunktet hvor manglene ved anmodningen ble rettet.
(3) Når anmodningen kommer inn i tilknytning til en adhocsøknad om individuelle ruteleier, jf. jernbaneforskriften § 8-7 (1), skal den besvares så snart som mulig og senest innen fem virkedager. Dette gjelder likevel bare for anmodninger knyttet til serviceanlegg og tjenester omfattet av bokstav a til d og f til i i jernbaneforskriften § 4-2. For tjenester omfattet av jernbaneforskriften § 4-2 bokstav e, skal anmodninger besvares så snart som mulig og senest innen fem virkedager etter at driver av serviceanlegg har underrettet søkeren om deres vurdering av det rullende materiellets tekniske kompatibilitet med anlegget og utstyret.