§ 1. Forordning (EU) 2015/909 av 12. juni 2015 gjelder som norsk forskrift

§ 1. Forordning (EU) 2015/909 av 12. juni 2015 gjelder som norsk forskrift

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37al forordning (EU) 2015/909 av 12. juni 2015 om metode og nærmere regler for beregning av kostnader som oppstår som en direkte følge av den enkelte togtjenesten, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.