Statens Jernbanetilsyn logo

§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar forordning (EU) 2015/171 av 14. februar 2015 inn i EØS-avtalen trer i kraft.1