Statens Jernbanetilsyn logo

§ 2.Ikrafttredelse

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.