§ 2.

§ 2.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.