§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eb (vedtak 2009/460/EF) om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.