§ 2.

§ 2.

Tabellene i vedlegget til beslutningen nevnt i § 1 skal leses med følgende tilpasninger:
Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.1:
StatNRV 1.1 (× 10 - 9 ) (*)NRV 1.2 (× 10 - 9 ) (**)
Norge (NO)2,840,033
Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.2:
StatNRV 2 (× 10 - 9 ) (*)
Norge (NO)2,82
Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.3:
StatNRV 3.1 (× 10 - 9 ) (*)NRV 3.2 (**)
Norge (NO)21,7n.a.
Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.4:
StatNRV 4 (× 10 - 9 ) (*)
Norge (NO)14,20
Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.5:
StatNRV 5 (× 10 - 9 ) (*)
Norge (NO)91,8
Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.6:
StatNRV 6 (× 10 - 9 ) (*)
Norge (NO)50,9