Statens Jernbanetilsyn logo

§ 5.Fastsettelse av forskrifter

§ 5.Fastsettelse av forskrifter

Samferdselsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser etter forskriften her.