§ 2.Myndighet

§ 2.Myndighet

Samferdselsdepartementet utøver myndighet etter denne forskriften.