§ 6. Ikrafttredelse

§ 6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.